Rättslig kommentar angående uigurers och andra muslimska minoriteters situation i Kina - SR 04/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Tidigare meddelad kommentar den 18 mars 2013 och rättslig kommentar SR 33/2018 upphävs härmed.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-01-25
Dokumentnr:
42602
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående uigurers och andra muslimska minoriteters situation i Kina - SR 04/2019,
2019-01-25
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Kina, Etniska grupper, Förföljelse, Utlänningslag, Uigurer, Xinjiang, Rättsligt ställningstagande