Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. från medborgare i Afghanistan - SR 03/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Det rättsliga ställningstagandet upphäver tidigare rättsliga ställningstagande SR 31/2017 och rättslig kommentar SR 03/2018.

Aktuell version är reviderad 2019-02-12 på grund av att text fallit bort ur den urspungliga versionen. Revideringarna är markerade i texten. 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-01-24
Dokumentnr:
42601
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. från medborgare i Afghanistan - SR 03/2019,
2019-01-24
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Lagstiftning, Säkerhet, Afghanistan, Väpnad konflikt, Internflyktingar, Utlänningslag, Skyddsbehov, Exkludering, Rättsligt ställningstagande