Rättsligt ställningstagande angående motsättningar mellan asylsökande barn, god man, offentligt biträde och vårdnadshavare - SR 02/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-01-16
Dokumentnr:
42568
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående motsättningar mellan asylsökande barn, god man, offentligt biträde och vårdnadshavare - SR 02/2019,
2019-01-16
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Utlänningslag, Offentligt biträde, God man, Rättsligt ställningstagande