Rättsligt ställningstagande angående prövning av internationellt skydd vid urskillningslöst våld av sådan art att alla och envar riskerar att drabbas - SR 47/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2018-12-18
Dokumentnr:
42469
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövning av internationellt skydd vid urskillningslöst våld av sådan art att alla och envar riskerar att drabbas - SR 47/2018 ,
2018-12-18
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Säkerhet, Väpnad konflikt, Utlänningslag, Europadomstolen, Europakonventionen, Rättsligt ställningstagande, Skyddsgrundsdirektivet, EU-domstolen