Rättsligt ställningstagande angående frågan om avräkning av tid i beslut om förvar - SR 45/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Tidigare meddelat ställningstagande SR 09/2017 upphävs härmed.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-12-10
Dokumentnr:
42468
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående frågan om avräkning av tid i beslut om förvar - SR 45/2018,
2018-12-10
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Lagstiftning, Förvar, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande