Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 44/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Tidigare meddelat ställningstagande SR 18/2017 upphävs härmed.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-12-06
Dokumentnr:
42435
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 44/2018,
2018-12-06
 

Ämnesord:

Första asylland, Praxis, Avvisning, Omedelbar verkställighet, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Tredjeland, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsligt ställningstagande