Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19§ utlänningslagen - SR 43/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Tidigare meddelade ställningstaganden SR 16/2017 och SR 31/2018 upphävs härmed.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-12-06
Dokumentnr:
42434
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19§ utlänningslagen - SR 43/2018,
2018-12-06
 

Ämnesord:

Praxis, Avvisning, Omedelbar verkställighet, Lagstiftning, Hälsa, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsligt ställningstagande