Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - SR 40/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2018-11-07
Dokumentnr:
42240
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - SR 40/2018,
2018-11-07
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsligt ställningstagande