Rättsligt ställningstagande angående övriga anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) och hur sådana villkor ska bedömas - SR 39/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-10-16
Dokumentnr:
42124
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående övriga anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) och hur sådana villkor ska bedömas - SR 39/2018,
2018-10-16
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Arbetsrätt, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsligt ställningstagande