Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - SR 37/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 08/2017 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-10-11
Dokumentnr:
42084
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - SR 37/2018,
2018-10-11
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Hälsa, Sjukvård, Utlänningslag, Europadomstolen, Europakonventionen, Rättsligt ställningstagande, Artikel 3