Rättslig kommentar angående följderna av Migrationsöverdomstolens tolkning av begreppet "lämnat landet" - SR 35/2018

Kommentaren ersätter tidigare meddelad rättslig kommentar SR 41/2015 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-09-18
Dokumentnr:
42013
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående följderna av Migrationsöverdomstolens tolkning av begreppet "lämnat landet" - SR 35/2018,
2018-09-18
 

Ämnesord:

Utresa, Verkställighet, Praxis, Inresetillstånd