Rättslig kommentar angående 16 f § tillfälliga lagen - SR 32/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Kommentaren ersätter tidigare meddelat SR 29/2018 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-09-05
Dokumentnr:
41953
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående 16 f § tillfälliga lagen - SR 32/2018,
2018-09-05
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsligt ställningstagande