Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - SR 28/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 42/2017 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-06-29
Dokumentnr:
41574
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - SR 28/2018,
2018-06-29
 

Ämnesord:

Praxis, Studenter, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande