Rättsligt ställningstagande angående vilka som omfattas av 1 § första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) - SR 27/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-06-29
Dokumentnr:
41573
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående vilka som omfattas av 1 § första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) - SR 27/2018,
2018-06-29
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsligt ställningstagande