Rättslig kommentar angående hur tidsfrister för frivillig avresa enligt utlänningslagen påverkar rätten till bistånd för vuxna utan barn enligt lagen om mottagande av asylsökande - SR 24/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-06-20
Dokumentnr:
41506
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående hur tidsfrister för frivillig avresa enligt utlänningslagen påverkar rätten till bistånd för vuxna utan barn enligt lagen om mottagande av asylsökande - SR 24/2018,
2018-06-20
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Återreseförbud, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande, Tidsfrister, Inhibition