Rättslig kommentar angående ramarna för prövningen efter att ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen har beviljats- SR 23/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-06-15
Dokumentnr:
41486
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående ramarna för prövningen efter att ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen har beviljats- SR 23/2018,
2018-06-15
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Muntlig handläggning, Rättsligt ställningstagande, Skyddskäl