Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - SR 22/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 44/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2018-06-15
Dokumentnr:
41467
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - SR 22/2018,
2018-06-15
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Anknytning, Barn, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Beviskrav, Identitetshandlingar, Rättsligt ställningstagande, Proportionalitetsprincipen