Rättsligt ställningstagande åldersbedömning - SR 20/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-06-01
Dokumentnr:
41414
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande åldersbedömning - SR 20/2018,
2018-06-01
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Åldersbestämning, Beviskrav, Rättsligt ställningstagande, Utredningsansvar, Bevisvärde