Rättsligt ställningstagande angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring - SR 19/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-05-18
Dokumentnr:
41322
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring - SR 19/2018,
2018-05-18
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Återkallelse av flyktingförklaring, Rättsligt ställningstagande