Rättsligt ställningstagande angående situationen i Uzbekistan - SR 16/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket.

Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen. Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 27/2015 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-04-10
Dokumentnr:
41106
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Uzbekistan - SR 16/2018,
2018-04-10
 

Ämnesord:

Politisk aktivitet, Praxis, Återvändande, Uzbekistan, Religionsfrihet, Internflyktingar, Utresetillstånd, Journalister, MR-organisationer, Viseringar, HBTQ, Rättsligt ställningstagande