Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer - SR 15/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 19/2015 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-04-09
Dokumentnr:
41101
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer - SR 15/2018,
2018-04-09
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Anknytning till make/maka/sambo, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsligt ställningstagande, Försörjningskrav