Rättslig kommentar angående längden på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd vid familjeanknytning om den sökande har ett pass med kort giltighetstid eller saknar pass när tillståndet ska tidsbegränsas enligt tillfälliga lagen - SR 05/2018

Upphäver tidigare meddelat SR 31/2016.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-02-15
Dokumentnr:
40937
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående längden på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd vid familjeanknytning om den sökande har ett pass med kort giltighetstid eller saknar pass när tillståndet ska tidsbegränsas enligt tillfälliga lagen - SR 05/2018,
2018-02-15
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Familjeåterförening, Utlänningslag, Tidsbegränsat uppehållstillstånd