Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 2.0)

Rapporten syftar till att ge en överblick över civil flygtrafik i Afghanistan med bland annat information om flygplatser, flygbolag och destinationer. Den har tillkommit utifrån ett identifierat behov från Migrationsverkets prövningsverksamhet.

Fokus ligger på inrikesflyg, men internationella destinationer omnämns till viss del. Rapporten inkluderar även ett kort avsnitt om militära flygplatser då flera av de flygplatser som utgjort baser för utländska trupper överlämnas till afghanska myndigheter i syfte att utveckla dem till kommersiella nav i respektive region.

Denna rapport är en uppdatering av Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan som publicerades första gången i juni 2016 (version 1.0), och som sedan uppdaterades i september 2016 (version 1.1).

Särskilt att beakta angående rapporten:

I samband med terrorattentatet mot hotell Intercontinental i Kabul den 20/1 2018 dödades och skadades ett antal anställda på det afghanska flygbolaget Kam Air. Kam Air är ett av landets största flygbolag och bolaget är i hög grad beroende av utländsk personal. Som en följd av attentatet har flera utländska anställda lämnat bolaget. Flygbolagets kapacitet har därför kraftigt reducerats och samtliga inrikesavgångar har ställts in. Det är i nuläget oklart vilka följder det får för bolaget på längre sikt.

Mot bakgrund av händelserna bör beaktas att delar av den information som presenteras i rapporten är inaktuell. Lifos kommer att uppdatera rapporten när mer information finns att tillgå om läget.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-01-23
Dokumentnr:
40802
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 2.0),
2018-01-23
 

Ämnesord:

Afghanistan, Flyg, Resvägar