Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 2.0)

Rapporten syftar till att ge en överblick över civil flygtrafik i Afghanistan med bland annat information om flygplatser, flygbolag och destinationer. Den har tillkommit utifrån ett identifierat behov från Migrationsverkets prövningsverksamhet.

Fokus ligger på inrikesflyg, men internationella destinationer omnämns till viss del. Rapporten inkluderar även ett kort avsnitt om militära flygplatser då flera av de flygplatser som utgjort baser för utländska trupper överlämnas till afghanska myndigheter i syfte att utveckla dem till kommersiella nav i respektive region.

Denna rapport är en uppdatering av Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan som publicerades första gången i juni 2016 (version 1.0), och som sedan uppdaterades i september 2016 (version 1.1).

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-01-23
Dokumentnr:
40802
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 2.0),
2018-01-23
 

Ämnesord:

Afghanistan, Flyg, Resvägar