Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - SR 02/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 58/2016 och SR 28/2017 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-01-19
Dokumentnr:
40789
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - SR 02/2018,
2018-01-19
 

Ämnesord:

Palestinier, Kristna, Praxis, Minoriteter, Återvändande, Lagstiftning, Säkerhet, Kvinnor, Etniska grupper, Religiösa grupper, Konvertiter, Irak, Internflyktingar, Kurdistan Region in Iraq, Journalister, Utlänningslag, Skyddsbehov, Bagdad, Inre väpnad konflikt, Yezidier, HBTQ, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande, Mandéer, Popular Mobilization Units