Rättsligt ställningstagande angående överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - SR 01/2018

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter RCI 09/2014 som härmed upphävs

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2018-01-18
Dokumentnr:
40786
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - SR 01/2018,
2018-01-18
 

Ämnesord:

Utvisning, Praxis, Lagstiftning, Överklagande, Utlänningslag, Dublinförordningen, Rättsligt ställningstagande, Inhibition, Överföring