Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd vid anknytning till en anhörig med uppehållsrätt - SR 44/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 18/2016 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-12-28
Dokumentnr:
40694
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd vid anknytning till en anhörig med uppehållsrätt - SR 44/2017,
2017-12-28
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Anhöriga, Utlänningslag, EU-medborgare, Uppehållsrätt, Rättsligt ställningstagande, Rörlighetsdirektivet