Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier - SR 43/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 14/2015 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-12-28
Dokumentnr:
40691
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier - SR 43/2017,
2017-12-28
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande