Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av begreppet samma grund i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,(LMA) vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - SR 40/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-12-13
Dokumentnr:
40649
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av begreppet samma grund i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,(LMA) vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - SR 40/2017,
2017-12-13
 

Ämnesord:

Asylsökande, Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande