Rättsligt ställningstagande angående turkiska medborgares tillträde till arbetsmarknaden grundat på det turkiska associeringsavtalet- SR 39/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-12-12
Dokumentnr:
40648
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående turkiska medborgares tillträde till arbetsmarknaden grundat på det turkiska associeringsavtalet- SR 39/2017,
2017-12-12
 

Ämnesord:

Turkiet, Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsligt ställningstagande