Sammanfattning av målet E.A. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) den 11 augusti 2017, No 690/15.

690/FN:s kommitté mot tortyr (CAT) beslutade den 11 augusti 2017 att utvisning av en homosexuell man till Libanon inte var i strid mot artikel 3 i antitortyrkonventionen.

Kommittén fann att även om det i Libanon har förekommit att homosexuella män i Libanon utsatts för skyddsgrundande behandling, kan dessa händelser inte ligga till grund för bedömningen att det utgör ett allmänt och utbrett handlande gentemot homosexuella män. Även om en straffrättslig bestämmelse rörande homosexualitet är oroväckande så går det enligt kommittén inte att dra slutsatsen att alla homosexuella män i Libanon är föremål för statlig förföljelse. I fråga om personlig hotbild från familj, enskilda och de libanesiska myndigheterna bedömdes den enskilde inte ha gjort sannolikt att det finns en förutsebar, verklig och personlig risk för behandling i strid med artikel 3 i antitortyrkonventionen vid ett återvändande till Libanon.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Committee Against Torture
Beslutsdatum:
2017-08-11
Dokumentnr:
40584
 
Referens:
Migrationsverket, UN Committee Against Torture. CAT,
Sammanfattning av målet E.A. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) den 11 augusti 2017, No 690/15.,
2017-08-11
 

Ämnesord:

Praxis, Tortyr, Straff, Förföljelse, Libanon, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Libanon, Praxis, Sexuell läggning, Straff, CAT, Förföljelse, Internationella avgöranden, Tortyr

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Kön, sexuell läggning