Rättslig kommentar angående möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - SR 37/2017

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-11-20
Dokumentnr:
40529
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - SR 37/2017,
2017-11-20
 

Ämnesord:

Praxis, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Arbetskraftsinvandring, Ny prövning