Rättsligt ställningstaganden angående handläggande myndighet i förvarsfrågan - SR 35/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-10-30
Dokumentnr:
40470
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstaganden angående handläggande myndighet i förvarsfrågan - SR 35/2017,
2017-10-30
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Förvar, Polisen, Utlänningslag, Tillfällig lag, Handläggande myndighet, Rättsligt ställningstagande, Inhibition