Rättsligt ställningstagande angående situationen i Libyen - SR 34/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 05/2015 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-10-16
Dokumentnr:
40434
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Libyen - SR 34/2017,
2017-10-16
 

Ämnesord:

Palestinier, Praxis, Återvändande, Säkerhet, Diskriminering, Väpnad konflikt, Rörelsefrihet, Flyg, Internflyktingar, Libyen, Statslösa, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande