Rättslig kommentar angående hantering av ärenden där gymnasiestudier åberopas som grund för uppehållstillstånd efter att ett av- eller utvisningsbeslut har fått laga kraft och där det saknas förutsättningar att pröva ansökan i sak - SR 33/2017

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-10-03
Dokumentnr:
40381
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående hantering av ärenden där gymnasiestudier åberopas som grund för uppehållstillstånd efter att ett av- eller utvisningsbeslut har fått laga kraft och där det saknas förutsättningar att pröva ansökan i sak - SR 33/2017 ,
2017-10-03
 

Ämnesord:

Praxis, Uppehållstillstånd, Tillfällig lag