Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Afghanistan - SR 31/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

OBS! Ställningstagandet ersätter SR 59/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-08-29
Dokumentnr:
40195
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Afghanistan - SR 31/2017,
2017-08-29
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Lagstiftning, Säkerhet, Verkställighetshinder, Internflyktingar, Utlänningslag, Skyddsbehov, Exkludering, Rättsligt ställningstagande