Rättsligt ställningstagande angående begreppet hemvist i asylärenden - SR 30/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-06-30
Dokumentnr:
39784
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående begreppet hemvist i asylärenden - SR 30/2017,
2017-06-30
 

Ämnesord:

Praxis, Hemvist, Rättsligt ställningstagande