Rättslig kommentar angående prövningen av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MGI 2017:12 - SR 27/2017

Kommentaren ersätter tidigare meddelat SR 16/2016 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-06-29
Dokumentnr:
39752
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående prövningen av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MGI 2017:12 - SR 27/2017,
2017-06-29
 

Ämnesord:

Utresa, Verkställighet, Militärtjänst, Praxis, Eritrea, Återvändande, Handläggning, Lagstiftning, Förföljelse, Desertörer, Illegal utresa, Utlänningslag, Flyktingstatus