Rättsligt ställningstagande angående utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - SR 26/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-06-26
Dokumentnr:
39741
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - SR 26/2017,
2017-06-26
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Kvinnor, Förföljelse, Internflyktingar, Könsstympning, Utlänningslag, Genus, Trafficking, Sexuellt våld, Sur place, Exkludering, Beviskrav, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande, Bevisvärde, Skyddsgrundsdirektivet