Sammanfattning av EU-domstolens dom den 10 maj 2017 i mål C-133/15, (stora avdelningen)

Se Migrationsverkets sammanfattning i bilagan.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2017-05-10
Dokumentnr:
39734
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
Sammanfattning av EU-domstolens dom den 10 maj 2017 i mål C-133/15, (stora avdelningen) ,
2017-05-10
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Tredjelandsmedborgare, EES-medborgare, Internationella avgöranden, Rörlighetsdirektivet, EU-domstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Rörlighetsdirektivet, Tredjelandsmedborgare, Unionsmedborgare, Barn, EU-domstolen, Härledd uppehållsrätt, Internationella avgöranden, Förälder

Tema:
Härledd uppehållsrätt

Underkategori:
Barn
Förälder
Generella principer