Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd från en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en person som är varaktigt bosatt i annan EU-stat, eller deras familjemedlemmar, när det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning- SR 25/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-06-13
Dokumentnr:
39661
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd från en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en person som är varaktigt bosatt i annan EU-stat, eller deras familjemedlemmar, när det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning- SR 25/2017,
2017-06-13
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Rörelsefrihet, Schengen, Utlänningslag, EU-medborgare, EES-medborgare, Uppehållsrätt, Varaktigt bosatta, Rättsligt ställningstagande