Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 24/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Ställningstagandet ersätter SR 26/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-06-01
Dokumentnr:
39587
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 24/2017,
2017-06-01
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Återvändande, Barn, Lagstiftning, Barnets bästa, Utlänningslag, Ensamkommande barn, Rättsligt ställningstagande, Barn utan vårdnadshavare, Ordnat mottagande