Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande av ansökningar om uppehållstillstånd och ny ansökan om tillstånd efter återkallande - SR 22/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen

Ställningstagandet ersätter SR 55/2016 som härmed upphävs

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-05-30
Dokumentnr:
39571
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande av ansökningar om uppehållstillstånd och ny ansökan om tillstånd efter återkallande - SR 22/2017,
2017-05-30
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Ny ansökan, Dublinförordningen, Rättsligt ställningstagande