Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 18/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 27/2016

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-05-11
Dokumentnr:
39524
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 18/2017,
2017-05-11
 

Ämnesord:

Praxis, Handläggning, Barn, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Flyktingstatus, Tredjelandsmedborgare, Rättsligt ställningstagande