Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd - SR 17/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 22/2016

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-05-11
Dokumentnr:
39523
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd - SR 17/2017,
2017-05-11
 

Ämnesord:

Praxis, Omedelbar verkställighet, Lagstiftning, Utlänningslag, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande