Rättslig kommentar angående vad som avses med synnerliga skäl med anledning av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2016:18 - SR 14/2017

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2017-05-05
Dokumentnr:
39447
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående vad som avses med synnerliga skäl med anledning av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2016:18 - SR 14/2017,
2017-05-05
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Synnerliga skäl