Rättsligt ställningstagande angående beviskravet i anknytningsärenden - SR 12/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-04-07
Dokumentnr:
39267
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående beviskravet i anknytningsärenden - SR 12/2017,
2017-04-07
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Familjeåterförening, Vandel, Anknytning till make/maka/sambo, Utlänningslag, Beviskrav, Anknytning till förälder, Ställföreträdare, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav