Rättsligt ställningstagande angående förutsättningar för förlängning av tidsfrist för frivillig avresa - SR 11/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet upphäver SR 11/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-04-03
Dokumentnr:
39244
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående förutsättningar för förlängning av tidsfrist för frivillig avresa - SR 11/2017,
2017-04-03
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Vistelsetid, Rättsligt ställningstagande, Tidsfrister