Rättsligt ställningstagande angående vilka förvarsbeslut som är bärare av tvångsåtgärden - SR 10/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet upphäver RCI 11/2011 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-04-03
Dokumentnr:
39243
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående vilka förvarsbeslut som är bärare av tvångsåtgärden - SR 10/2017,
2017-04-03
 

Ämnesord:

Praxis, Avvisning, Lagstiftning, Förvar, Överklagande, Utlänningslag, Omprövning, Tvångsåtgärder, Handläggande myndighet, Rättsligt ställningstagande, Förvarsbeslut, Tidsfrister