Rättsligt ställningstagande angående frågan om avräkning av tid i förvarsbeslut- SR 09/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-03-31
Dokumentnr:
39240
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående frågan om avräkning av tid i förvarsbeslut- SR 09/2017,
2017-03-31
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Förvar, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande, Tidsfrister