Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2017-03-24
Dokumentnr:
39168
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017,
2017-03-24
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Afghanistan, Hazarer, Utlänningslag, Skyddsbehov, Samhällsgrupper, Migrationsöverdomstolen, Rättsligt ställningstagande, Skyddsgrundsdirektivet